بدترین خودروهای جهان به نقل از معتبرترین مجله‌ آزمایش خودرو

بدترین خودروهای جهان

گروه آزمایش جاده‌ای Consumer Reports یکی از دقیق‌ترین و عذاب‌آورترین، گروه‌های تست خودرو برای سازندگان خودروها در جهان است. روش‌های عمیق و بی‌طرفانه آن مدعیان جدی بازار خودرو را از سیاه لشگران جدا کرده و تصویری بدون نقص از عملکرد دنیای واقعی خودرو ارائه می‌دهد. به همین دلیل، این مجله دارای موقعیت منحصربه‌فردی است که […]