مراحل درخواست تفکیک کنتور مشترک آب و برق و گاز

تفکیک کنتور

هزینه برق، آب و گاز در سال‌های اخیر، سیر صعودی داشته و باعث بروز بسیاری از اختلافات میان ساکنین و همسایه‌ها در یک آپارتمان شده است. به‌ویژه آپارتمان‌های قدیمی که کنتور مشترک دارند، معضل همیشگی تقسیم شارژ و قبوض برق و آب و گاز را تجربه کرده‌اند. هرچند طبق قوانین آپارتمان‌نشینی، باید برحسب مساحت هر […]