تصاویر خودرو های سوزوکی

سوزوکی

شرکت سوزوکی از ابتدای فعالیت خود وارد بازار خودروسازی و فروش خودرو نشده بود و اول از صنعت نساجی شروع کرده است.از سال ۱۹۰۹ تا ۱۹۵۹ در صنعت نساجی فعالیت کرده و بعد به تولید، دستگاه های تولید پارچه پرداخت. همین باعث شد مدیر شرکت سوزوکی به تولید دستگاه ها علاقه پیداکند و تصمیم گرفت […]