قیمت خانه در شهرهای بزرگ ایران

قیمت مسکن در شهرهای بزرگ ایران

نرخ قیمت خانه در شهرهای بزرگ ایران به‌قدری افزایش‌یافته است که افراد در کمال ناباوری به‌جای خرید یک دست خانه و آپارتمان به خرید یک یا دو دانگ خانه روی آورده‌اند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم می‌گوید معاملات دانگی مسکن افزایش پیداکرده است. مقایسه‌ی قیمت خریدوفروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در کشور نشان می‌دهد که […]